خدمات فورواردری

 فورواردری به خدماتی اطلاق می شود که طی آن شخص یا یک شرکت حقوقی در قبال دریافت اجرت، مقدرات انتقال کالا از  یک کشور به کشور دیگر را فراهم می کند. از وظایف شرکت های حمل و نقل بین المللی در حوزه فورواردری می توان به انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا، صدور بارنامه، جمع آوری بار و انبارداری، بسته بندی  (برحسب نوع قرارداد با کارفرما) ، بیمه بار (برحسب نوع قرارداد و درخواست کارفرما)، انجام کلیه تشریفات و عملیات گمرکی در مبدا (کشور) - اخذ مجوزهای لازم، بارنامه و راه نامه (هوائی- زمینی- دریائی)- کسب اطلاعات لازم در جریان حمل کالا و گزارش دهی به صاحبان کالابر اساس نوع قرارداد-تحویل کالا به گمرک کشور مقصد در حمل و نقل زمینی و امضا صورت جلسه های  مربوط به اضافه یا کسر بار- اعلام ورود کالا به صاحب کالا، اشاره کردخدمات فورواردی به 4 بخش تقسیم می شود. فورواردری هوائی، فورواردری دریائی، فورواردری زمینی- ریلی شرکت کشتیرانی دریا پرتو گیتا در زمینه ارائه خدمات فورواردری اروابط بسیار گسترده ای با دیگر خطوط کشتیرانی ایجاد کرده است و از این رو قادر به ارائه خدمات در خور توجه، به مشتریان ارزشمند خود است، هم اکنون این شرکت قادر است در زمینه حمل و نقل دریایی بهترین خدمات با رقابتی ترین نرخ ها را برای مسیر های مختلف جهان از جمله بخش شمال چین ، بخش جنوب چین ، بخش جنوب شرق آسیا ، بخش شبه قاره هند و کره و ژاپن به صورت خرده بار و کانتینر در اختیار صاحبان صنایع و بازرگانان محترم قرار دهد.