استراتژی شرکت دریا پرتو گیتا در انعطاف پذیری و در نظر گرفتن اعتبار ویژه برای مشتریان ارزشمند خود نهفته است و ارائه خدمات برتر و مشتری مداری سرلوحه شعار آن است.  بنابر سیاست های شرکت در بازه های زمانی متفاوت، سرویس های دوره ای ویژه ای، جهت حمل بارهای کانتینری مشتریان ارزشمند ارائه می گردد. این سرویس ها مرتبا به اطلاع رسانده می شوند.