معرفی سرویس های فیدری

شرکت دریا پرتو گیتا، به منظور فراهم ساختن تسهیلات بیشتر و ارائه خدمات بهتر برای مشتریان و شرکای تجاری خود، در سال 1394 اقدام به ایجاد شبکه حمل و نقل دریایی با سرویس‌های منظم بین بنادر حوزه‌ی داخلی خلیج فارس نموده است. هم اکنون این شرکت به عنوان یکی از محدود شرکت‌های فیدری با بهره برداری از ناوگان خود با ظرفیت های متفاوت قادر است با ارائه سرویس‌هایی با کوتاهترین زمان ترانزیت و تنظیم برنامه سفری مدون جهت به موقع رسیدن محموله و پیشگیری از معطلی آن، همچنین ارائه رقابتی ترین نرخها با هدف اولویت قرار دادن رضایت مشتریان، فعالیت نماید.